Шести разред-наше лекције и задаци

Драги моји,

У овој категорији наредних дана објављиваћу садржаје које би требало савладати. Повремено ћете добијати задатке које ћете радити и слати ми преко вибера или мејла, како бих могла да пратим ваш напредак.

Учење на даљину -информације

Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину

Почетак реализације: 17.3.2020.

Свакодневно, почев од 8.00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основне школе, који обухватају обрађене наставне јединице изабраних предмета, у складу са прописаним планом и програмом наставе и учења.

Часови ће бити емитовани на РТС Канал 3, према распореду по разредима, који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (rasporednastave.gov.rs).

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа дневно.

За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.

За ученике којима је потребно прилагођавање у оквиру индивидуалног образовног плана (ИОП), ИОП-1, ИОП-2 и ИОП-3, наставници ће договорити облике учења са њиховим родитељима.

Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана.

Истовремено са емитовањем ТВ часова, наставници су у обавези да, у сарадњи са одељењским старешинама, остваре потребну комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима и када је потребно да дају додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи и друго).

Ово се односи и на предмете који ће бити мање заступљени учењем преко канала РТС Канал 3 (музичкa култура, ликовна култура, физичко и здравстено васпитање, страни језици, техника и технологија, информатика и друго).

Праћење напредовања ученика у периоду учења на даљину

На основу материјала које наставници достављају ученицима и на основу повратних информација ученика након праћења ТВ лекција (часова) и других образовних садржаја, потребно је да наставници бележе податке о напредовању ученика до којих могу доћи кроз различите врсте размена (домаћи задаци, структурирана вежбања и провере, есеји, пројекти, презентације, цртежи и др.). Своје радове и домаће задатке ученици могу достављати наставницима путем мејла (слике, фајлови) или у оквиру одабране онлајн платформе.

На основу повратних информација од ученика, наставници треба да воде рачуна о дневној оптерећености ученика и одржавању потребног нивоа мотивације за учење.

По нормализовању услова и по повратку у учионице, сва запажања наставника о активностима ученика послужиће за оцењивање и закључивање оцена.

Видео лекције,граматика-линкови.

Вештина читања и разумевање прочитаног-појмовник

ГОВОРИМ СРПСКИ И НОСИМ КЊИГУ СА СОБОМ

                                                      Основни ниво

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ УМЕТНИЧКОГ И НЕУМЕТНИЧКОГ ТЕКСТА:

Уметничком тексту припадају сва књижевноуметничка дела;

неуметничким текстовима припадају дела која имају сврху неког обавештавања, описивања, давања упутстава и сл; у овим делима аутор сагледава објективно стварност и изражава запажања једноставним језиком намењеном широкој публици различитог нивоа образовања.

(научнопопуларни, новинарски текстови, упутства и сл.).

View original post 1.425 more words

Кратки подсетник-лексикологија

СИНОНИМИ-речи различитог облика,а истог или сличног значења(радост-срећа)

АНТОНИМИ-речи супротног значења

ХОМОНИМИ-речи истог облика(исти низ гласова,не мора бити исти акценат) ,али различитог значења.У питању су потпуно различите речи,које случајно имају  исти низ гласова.У речнику се наводе као различите речи.

Коса-име

коса на глави

коса-оруђе за кошење траве

лук-поврће

лук-оружје(лук и стрела)

град-насеље

град-падавина

ПОЛИСЕМИЈА-вишезначност-појава да једна реч има више различитих значења.Та значења су обично изведена метафором,по  некој сличности.

На пример,реч глава је вишезначна.

Њено основно значење је ,,горњи део тела у ком се налази мозак…“

Али она има и друга значења,изведена по некој сличности.

На пример:

ГЛАВА породице( главни,мозак породице…)

ГЛАВА књиге(део књиге као што је глава део тела)

ГЛАВА ексера(горњи део ексера као што је глава горњи део тела)

Важно је нагласити да се у речнику вишезначна реч наводи само једном,а онда објашњавају њена различита значења.

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ-устаљени изрази са јединственим,увек истим значењем-кад на врби роди грожђе (= „никад“), где је Бог рекао лаку ноћ (= „далеко“)

обећавати златна брда и долине;не вреди ни пребијене паре; гледати крајем ока; говорити на сва уста

БИРОКРАТСКИ ЈЕЗИК- када се језик употребљава као средство манипулације и обмане;много се говори ,а не каже ништа. Може и произвести илузију да је неко ученији него што јесте.

Исказ – Дошло је до пораста цене прехрамбених производа. – делује безазленије од исказа – Храна је поскупела.
Тако и – У неком моменту ће доћи до побољшања ситуације. – што заправо значи – Тренутно стање је лоше.

 Вршим поправку-поправљам

Ево како може бти упропашћена једна бајка употребом бирократског језика:

Безлична Пепељуга

„… Тачно у поноћ дошло је до прекида у дејству чаролије и Пепељуга се дала у бекство. Том приликом дошло је до губитка једне ципелице. Следећег дана, по принчевом наређењу,дошло је до масовне потраге за девојком којој припада ципела. Када су принчеви изасланици дошли до Пепељугине куће, дошло је до покушаја преваре од стране маћехе и њених кћери, али се на крају ипак дошло до истине, па је Пепељуга свечано одведена принцу и између њих је дошло до брака.”                                            (Одломак из књиге Испеци па реци, Ивана Клајна)

Вежбај

1.Из сваког пара реченица издвој ону реченицу која је написана бирократским језиком.

 а) Метеоролози очекују да ће захладнети. Метеоролози очекују да ће се појавити период ниских температура.

б) Вршимо услуге тапацирања намештаја. Тапацирамо намештај.

в) Немамо довољно финансијских средстава. Немамо довољно новца.

 г) Цене су поново порасле. Поново је дошло до раста цена.

3. Издвој реченицу у којој је употребљен бирократски језик.

 а) Мађионичар изводи различите трикове.

 б) На тромесечју изводимо закључке о успеху.

 в) Нова представа изведена је у септембру.

г) Треба редовно изводити пса у шетњу.

4. Издвој реченицу у којој није употребљен бирократски језик.

а) Ана је засновала радни однос у школи.

 б) Директор је ставио свој потпис на сведочанство.

в) Док одрастају, деци је потребно да их одрасли разумеју.

г) У школи долази до учесталих неслагања између ученика.

ФОРМАЛНИ/НЕФОРМАЛНИ ГОВОР

Формални-службени,званични говор уз поштовање свих правила књижевног језика.

Неформални-употребљава се у ,,незваничним“ ,свакодневним ситуацијама,најчешће у разговорном стилу.Могу се користити жаргонски изрази,који нису прихватљиви у формалном говору-кулирати, смарати, избедачити се, ћале,кева,ортак(друг)

Деминутиви-умањенице(кућица)

Хипокористици-речи од миља,кад се нечему тепа (пиленце,маца,куца,детенце).Често се поклапају с деминутивима.

Аугментативи-речи увећаног значења(кућетина)

Пејоративи-речи погрдног значења(кућерина,ручерда)Често се поклапају с аугментативима.