Генитив (Кога?Чега?)

-зависан падеж 

-употребљава се с предлозима и без предлога 

предлози-из,са,од,до,поред,крај,код,близу,изнад,испод,иза,пре,због,ради,попут,осим,уочи.усред… 

ОСНОВНА ЗНАЧЕЊА ГЕНИТИВА 

1.То је кућа моје мајке. 

Падеж-генитив    значење-присвојно (припадност) 

2.Дај ми парче хлеба,чашу воде,мало воћа. 

Падеж-генитив    значење-деоно 

3.Доселио се из Београда. 

Падеж-генитив    значење аблативно(одвајање,потицање,порекло) 

4.Дошла је девојка плавих очију. 

Падеж-генитив    значење квалитативно 

Поход на Мјесец, Бранко Ћопић

Преписати у свеску текст обојен црном бојом.Прочитати ову приповетку из своје читанке. Размислити о особинама јунака и о томе која би била порука приче.                                    

                               Поход на Мјесец“

                                                                        Бранко Ћопић               

                                                                                   (1915 – 1984)

– био члан Српске академије наука и уметности.

-познате књиге за децу: „Магареће године“, „Босоного дјетињство“, „Глава у кланцу, ноге на вранцу“, „Орлови рано лете“ (лектира за шести разред), „Доживљаји Николетине Бурсаћа“  „Башта сљезове боје“’из које је ова приповетка

.родом из Босне, па пише ијекавски

Књижевни род: епика*

Књижевна врста: приповетка

Место и време: босанско село, почетак 20. века

Ликови: дечак Баја, деда Раде, самарџија Петрак  и стриц Ниџо.

Тема: Покушај дечака и Петрака да грабљама дохвате Месец

Наратор(приповедач/онај ко прича причу): дечак Баја који приповеда у 1. лицу.

*Епика- књижевна дела у којима се приповеда о неким стварним, или измишљеним догађајима,и јунацима.

                                ЕПИКА  (књижевни род)

                  у стиху                                 у прози

                 1.еп                                              1.приповетка

                 2.епска песма                          2.новела

                                                                       3.бајка    

                                                                       4.басна

                                                                       5.шаљива прича

                                                                        6.роман

Погледај час на РТС-у посвећен овој приповеци

https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/6442//pohod-na-mjesec-branko-djopic—obrada-i-utvrdjivanje.html