Историја језика-тестови

Драги осмаци, припремите се добро за контролни из Историје језика.

Ево линка ка једном занимљивом ТЕСТУ.

И овај тест је добар за вежбање.Има доста питања, али без бриге, нека од њих се понављају ради бољег увежбавања. У овом тесту има и података које ми нисмо помињали на редовном часу. Она су само за такмичаре.

ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА-ВЕЖБАЊЕ

Срећно!

 

 

 

ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ(изричне,односне,временске,месне,узрочне,условне)-вежбање

Подвуци зависне реченице и прецизно им одреди врсту по значењу и функцији.

1.Природа је оживела јер је дошло пролеће.

2.Осетили су снажан мирис дуња које су висиле на тавану.

3.Вратио се одакле је дошао.

4.Он седи у последњој клупи зато што је највиши у разреду.

5.Чим смо стигли у хотел, мајка је легла да се одмори.

6.Кад сам завршио посао, отишао сам у шетњу.

7.Они који су га познавали , весело су га поздрављали на улици.

8.Погледао је тамо где су се људи окупљали.

9.Марина није била спремна да продужи своју причу. Прочитајте више „ЗАВИСНЕ РЕЧЕНИЦЕ(изричне,односне,временске,месне,узрочне,условне)-вежбање“

Зависне реченице (изричне, односне, временске, месне, узрочне) – вежбање, задаци и решења

  1. На линијама испиши коју службу могу обављати следеће зависне реченице:

ИЗРИЧНЕ ____________________________________________

ОДНОСНЕ___________________________________________

МЕСНЕ_____________________________________________

УЗРОЧНЕ___________________________________________

ВРЕМЕНСКЕ________________________________________

  1. Заокружи везнике који су карактеристични за понуђену врсту зависних реченица:

а) ВРЕМЕНСКЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

б) УЗРОЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО

в) ИЗРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ: АКО, ДА, КАД, ЈЕР, ДОК, КАКО, ПОШТО Прочитајте више „Зависне реченице (изричне, односне, временске, месне, узрочне) – вежбање, задаци и решења“