Тест 01

Преузето из Збирке задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014/2015. годину

Прочитај одломак из Госпође министарке Бранислава Нушића,
па одговори на задатке после текста.
Чин други, X сцена
Живка, Васа
ЖИВКА (задовољно седа у фотељу).
УЈКА ВАСА (долази споља): Добар дан, Живка.
ЖИВКА: О, то си ти, Васо, откуд ти?
ВАСА: Како откуд ја? Па ко ће да ти дође ако нећу ја? Баш сад уз пут сретнем госпа-Виду,
прија-Драгину свекрву, па ми вели: „А што сте се Ви тако понели, господине Васо, зато ваљда што сте министарска фамилија!”
ЖИВКА: А шта имаш ти да се понесеш?
ВАСА: Е, па како шта имам! Ујак сам ти, најближи сам ти, па, дабоме, и мене због тебе чествују. Знаш ли, Живка, седимо тако у кафани, па ја устанем па кажем: „Одох ја мало до моје сестричине, министарке, на једну кафу!” А они око стола сви скидају капу: „Збогом господин-Васо!” – „Хоћемо ли се видети сутра, господин-Васо?” А мени, право да ти кажем, мило и онако пријатно ми као да ме неко голица по трбуху.
ЖИВКА: Па јест, може да буде пријатно!
ВАСА: Ама, откад ја чекам да неко из наше фамилије онако… како да кажем… да одскочи, брате, да се чује, да се види и да се прослави. Зар толика фамилија па нико, где би то било! Мислио сам пре да ће одскочити Јова поп-Арсин. Био је бистро дете и имао је онако нечег господског на себи. И сећам се баш, увек сам говорио: „Овај ће наш Јова
далеко да дотера!” Али он, ето, оде на робију. – Па онда полагали смо велике наде и на Христину тетка-Дацину. Била је лепа и некако рођена за велику госпођу. И лепо је учила школе, али – помете се некако. […] И после тога готово да дигнем руке, кад једног дана – ти одскочи и ускочи у министарке. Алал јој вера, Живки, рекô сам мојој Кати. Кажем ја да неко из наше фамилије мора да оде високо.
ЖИВКА: Па јесте, само не видим шта има од тога фамилија што сам ја министарка?
ВАСА: Боже, Живка, како то говориш; па зар ти не мислиш мало да погледаш и на своју фамилију?
ЖИВКА: Како да погледам?
ВАСА: Тако, да је збринеш! Па зашто си постала министарка, ако нећеш своју фамилију да збринеш? Није да кажем да је то нека велика брига и да се не може. Никога немаш који би могао бити државни саветник, или владика, или тако нешто; него све тако нешто, ситне жеље, ситни захтеви, па је право, Живка, да их збринеш.
ЖИВКА: Таман, где ћу ја толико њих збринути!
ВАСА: Немој тако, Живка; слушај ти мене што ти кажем. Јер, упамти ово: нико те на свету не може тако оцрнити као фамилија; нико те на свету не може наградити и олајати као што може фамилија. Кажу: опасно је кад кога дочепају новине; море, какве новине, нису оне ни издалека тако опасне као фамилија. Зато, знаш, боље је добро са фамилијом. Па, напослетку, и ред је. Сваки министар збрине најпре своју фамилију, па тек онда државу. Па, напослетку, и преча му је фамилија од државе.
ЖИВКА: Ама, зар ти мислиш, бога ти, да ја целу нашу фамилију узмем на врат?

ВАСА (вади једну цедуљу): Па и нема нас баш тако много. Ево, ја сам направио и списак,па нема нас више од деветнаест.
ЖИВКА: Каквих деветнаест, побогу, Васо, па то читава војска! Кога си, бога ти, све
уписао?
ВАСА (чита): Тетка Савка.
ЖИВКА: Е већ та тетка Савка, позајмила ми двеста динара па ми се овде попела. Вратићу јој тих двеста динара, па ето, то је доста за њу учињено.
ВАСА (чита): Прија Соја.
ЖИВКА: Њу бриши. Она је рекла за мене да сам алапача.
ВАСА: Па немој тако, Живка; то је рекла пре, док ниси била министарка, а сад, ево ја те уверавам, не би тако нешто за жива бога казала. А после и немој тако да мериш речи у фамилији. Ето, и ти си за мене пре рекла да сам кафански клуподер и лопужа, ал’ видиш – ја то нисам примио к срцу. Нисам ти, истина, због тога долазио у кућу, али чим си постала министарка, ја сам први дојурио да ти честитам.
ЖИВКА: А кога си још записао? […]
ВАСА (чита): Јова поп-Арсин.
ЖИВКА: То је онај с робије?
ВАСА: Јесте. (Чита.) Пера Каленић.
ЖИВКА: Ко ти је то опет?
ВАСА: Ја га не познајем, али он каже да нам је род.
ЖИВКА (понавља у себи): Пера Каленић? Право да ти кажем, никад нисам чула да нам је неки Пера Каленић род.
ВАСА: Ни ја, Живка, али он вели: „Ујка-Васо, ми смо род”.
ЖИВКА: Ама, је л’ то род откако сам министарка, или је и раније био?
ВАСА: Никад га раније нисам ни чуо ни видео.
ЖИВКА: Па добро, ујка-Васо, шта ти хоћеш сад са тим списком?
ВАСА: Па да их примиш, Живка.
ЖИВКА: Кога?
ВАСА: Па фамилију. Да их примиш да ти сваки каже своју жељу и да видимо шта може да се учини. Сви се жале како су ти долазили, ал’ нећеш да их примиш.
ЖИВКА: Ама, зар цео тај списак да примим? Па то ми треба десет дана само на то, а имам толико посла да немам кад ни честито да ручам.
ВАСА: А требало би да их примиш. Ако не може друкчије, а ја, ако хоћеш, да их скупим, па све наједанпут да их примиш. Ето то ако хоћеш?
ЖИВКА: Па то би још и могло. Само да се они не нађу увређени што ћу тако у гомили да их примим?
ВАСА: Ама, рећи ћу ја њима: за сад не може друкчије. А ти ћеш доцније, док одујми навала, да их призовеш кој’ пут.
ЖИВКА: Па ето, нек дођу сутра по подне. […]
ВАСА: То је најбоље. Искупићу их ја све, целу фамилију, па ти учини све што можеш,а ако не можеш, а ти обећај: знаш како је, и обећање је кој’ пут доста. Е, ’ајде, поздрави
Дару и зета. Довиђења!
(Оде.)
Питања
1. На основу прочитаног одломка, напиши ком књижевном роду припада Госпођаминистарка Бранислава Нушића
Одговор: ____________________
2. Напиши назив две стилске фигуре које запажаш у подвученим примерима.
ВАСА: Ама, откад ја чекам да неко из наше фамилије онако… како да кажем… да
одскочи, брате, да се чује, да се види и да се прослави. Зар толика фамилија па нико, где би то било! Мислио сам пре да ће одскочити Јова поп-Арсин. Био је бистро дете и имао је онако нечег господског на себи.
Одговор: ____________________ и _______________________
3. Обрати пажњу на подвучени део у одломку.
Којом је стилском фигуром представљен раскорак између Васиних очекивања да
неко из фамилије „одскочи” и судбине рођака као што су Јова или Христина?
ВАСА: Ама, откад ја чекам да неко из наше фамилије онако… како да кажем… да
одскочи, брате, да се чује, да се види и да се прослави. Зар толика фамилија па нико, где би то било! Мислио сам пре да ће одскочити Јова поп-Арсин. Био је бистро дете и имао је онако нечег господског на себи. И сећам се баш, увек сам говорио: „Овај ће наш Јова далеко да дотера!” Али он, ето, оде на робију. – Па онда полагали смо велике наде и на Христину тетка-Дацину. Била је лепа и некако рођена за велику госпођу. И лепо је учила школе, али – помете се некако. […] И после тога готово да дигнем руке, кад једног дана –ти одскочи и ускочи у министарке. Алал јој вера, Живки, рекô сам мојој Кати. Кажем ја
да неко из наше фамилије мора да оде високо.
Одговор: ____________________
4. Одреди која је стилска фигура употребљена у следећем примеру.
Каквих деветнаест, побогу, Васо, па то је читава војска!
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) контраст
б) персонификација
в) градација
г) хипербола

5. Обрати пажњу на мотивацију лика у следећем одломку из драме.
ВАСА: Па немој тако, Живка; то је рекла пре, док ниси била министарка, а сад, ево
ја те уверавам, не би тако нешто за жива бога казала. А после и немој тако да мериш речи у фамилији. Ето, и ти си за мене пре рекла да сам кафански клуподер и лопужа, ал’ видиш – ја то нисам примио к срцу. Нисам ти, истина, због тога долазио у кућу, али чим си постала министарка, ја сам први дојурио да ти честитам.
Заокружи слово испред одговарајућег тумачења.
Васа је пожурио да честита Живки зато што је:
а) желео да се покаже као лепо васпитан човек и добронамерни рођак;
б) био представник чланова њихове заједничке фамилије;
в) желео да ојача већ добре родбинске односе;
г) желео да приграби било какву добробит за себе;
д) желео да види да ли је Живка променила мишљење о њему.
6. Које од понуђених мишљења о власти и владању одговара основној идеји наведеног одломка из комедије Госпођа министарка?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Власт ужива у оним поданицима који јој се стално диве.
б) Власт се труди да ради у корист државе и народа.
в) Владање је најбољи начин за стицање личних користи.
г) Владање је најснажнија од свих људских страсти.
7. У следећем одломку из Госпође министарке подвуци све речи које не изговарају лица у драми.
ЖИВКА (задовољно седа у фотељу).
УЈКА ВАСА (долази споља): Добар дан, Живка.
ЖИВКА: О, то си ти, Васо, откуд ти?
8. На основу прочитаног одломка из драме Госпођа министарка, процени Васино понашање у односу на министарку.
Шта мислиш, да ли се Васа понизно опходи према госпођи Живки? Образложи
одговор позивајући се на дијалог у тексту. Напиши одговор поштујући граматичка и правописна правила.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Да ли ујка Васа гледа само свој интерес?Заокружи одговор за који мислиш да је тачан.
ДА   НЕ
На основу текста кратко образложи своје мишљење поштујући граматичка и
правописна правила.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10.

1. Која је Васина основна намера у датом одломку?
__________________________________________________________________________
2. У неколико граматички и правописно исправних реченица образложи свој одговор позивајући се на текст одломка.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Протумачи смисао језичко-стилског изражајног средства у реченици из Госпође министарке Бранислава Нушића.
ВАСА: […] Кажу: опасно је кад кога дочепају новине; море, какве новине, нису оне
ни издалека тако опасне као фамилија.
Заокружи слово испред одговарајућег тумачења.
Језичко-стилским изражајним средством употребљеним у реченици из Нушићеве комедије:
а) указује се на тешкоће које има Живкина фамилија и на опасност у којој ће бити чланови фамилије ако им Живка не помогне;
б) наглашава се удео фамилије у Живкином друштвеном успону и стицању позиције „госпође министарке”;
в) наглашава се да то што фамилија зна о Живки може да буде по њу опасније од онога што ће о њој можда писати.

12. Објасни функцију метафоре у подвученим примерима, позивајући се на текст.
ВАСА: Ама, откад ја чекам да неко из наше фамилије онако… како да кажем… да одскочи, брате, да се чује, да се види и да се прослави. Зар толика фамилија па нико, где би то било! […] кад једног дана – ти одскочи и ускочи у министарке. Алал јој вера, Живки, рекô сам мојој Кати. Кажем ја да неко из наше фамилије мора да оде високо.
Напиши одговор поштујући граматичка и правописна правила.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. У следећој реченици из Госпође министарке Бранислава Нушића подвуци двесинтагме.
Сваки министар збрине најпре своју фамилију, па тек онда државу.
14. У следећој реченици подвуци објекат исказан синтагмом.
Да их примиш да ти сваки каже своју жељу и да видимо шта може да се учини.
15. У следећој реченици подвуци објекат исказан реченицом.
Ја га не познајем, али он каже да нам је род.
16.. Одреди значење глагола подвученог у одломку из Нушићеве комедије.
ВАСА: Како откуд ја? Па ко ће да ти дође ако нећу ја? Баш сад уз пут сретнем госпа-
-Виду, прија-Драгину свекрву, па ми вели: „А што сте се Ви тако понели, господине Васо,зато ваљда што сте министарска фамилија!”
Заокружи слово испред тачног одговора.
Глагол понети се у наведеном тексту значи:
а) несвесно посегнути за чим, препустити се чему;
б) поступити, опходити се према некоме на одређени начин;
в) постати охол, горд, узохолити се;
г) ступити с неким у борбу, свађу, порвати се.

17. Прочитај поново следећи одломак из Нушићеве комедије и одреди значење подвучене речи.
ВАСА: Немој тако, Живка; слушај ти мене што ти кажем. Јер, упамти ово: нико те на свету не може тако оцрнити као фамилија; нико те на свету не може наградити и олајати као што може фамилија.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Реч олајати значи:
а) рећи лаж о некоме;
б) супротставити се некоме;
в) говорити некоме неразговетно;
г) некоме љутито нешто рећи;
д) наговарити некога на нешто.
18. У следећој реченици из Госпође министарке Бранислава Нушића подвуци
непроменљиве речи.
Васо, шта ти хоћеш сад са тим списком?
19. Прочитај поново следeћи одломак.
ЖИВКА: Па добро, ујка-Васо, шта ти хоћеш сад са тим списком?
ВАСА: Па да их примиш, Живка.
ЖИВКА: Кога?
ВАСА: Па фамилију.
Подвучене именице из наведеног одломка издвојене су у табели. За сваку подвучену именицу одреди подврсту којој припада, као и њене граматичке категорије.
Именица       списком                          Живка                             фамилију

Подврста

Род

Број

Падеж

20.)Прочитај поново следећи одломак, а затим попуни табелу тако што ћеш одредити у ком су глаголском облику употребљени подвучени глаголи.
ВАСА: То је најбоље. Искупићу их ја све, целу фамилију, па ти учини све што можеш, а ако не можеш, а ти обећај: знаш како је, и обећање је кој’ пут доста. Е, ’ајде, поздрави Дару и зета. Довиђења! (Оде.)
Глагол из текста Назив глаголског облика
искупићу
обећај
знаш
поздрави

21). За сваки подвучени глагол у следећој реченици одреди глаголски облик, лице, број и род (уколико глаголски облик разликује род; уколико глаголски облик не разликује род, стави /).
ВАСА: Па немој тако, Живка; то је рекла пре, док ниси била министарка, а сад, ево ја те уверавам, не би тако нешто за жива бога казала.
Глагол                          Глаголски облик                 Лице                  Број                       Род
је рекла
ниси била
уверавам
не би казала
22. Испред комуникативне реченице напиши број одговарајућег назива напоредног односа међу њеним независним реченицама.
___ Ја га не познајем, али он каже да нам је род.

___ Ама, је л’ смо то род откако сам министарка, или је и раније био?

___ Никад га раније нисам чуо ни видео.

1. саставни однос    2. супротни однос     3. раставни однос
23. Одреди врсту подвучене зависне реченице у следећем примеру.
Сви се жале како су ти долазили, ал’ нећеш да их примиш.
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) изрична
б) поредбена
в) последична
г) намерна
24. Прочитај поново део из Нушићеве комедије у коме Васа говори о својој фамилији и одреди значење подвученог израза.
ВАСА: Ама, откад ја чекам да неко из наше фамилије онако… како да кажем… да
одскочи, брате, да се чује, да се види и да се прослави. Зар толика фамилија па нико, где би то било! Мислио сам пре да ће одскочити Јова поп-Арсин. Био је бистро дете и имао је онако нечег господског на себи. И сећам се баш, увек сам говорио: „Овај ће наш Јова далеко да дотера!” Али он, ето, оде на робију. – Па онда полагали смо велике наде и на Христину тетка-Дацину. Била је лепа и некако рођена за велику госпођу. И лепо је учила школе, али – помете се некако. […] И после тога готово да дигнем руке, кад једног дана –
ти одскочи и ускочи у министарке. Алал јој вера, Живки, рекô сам мојој Кати. Кажем ја да неко из наше фамилије мора да оде високо.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Израз дићи руке (од нечега) у наведеном тексту значи да је:
а) Васа хтео да се физички обрачуна са члановима своје фамилије;
б) Васа изгубио наду да ће неки члан фамилије постати успешан;
в) Васа хтео покретом да искаже жалост због неуспеха своје фамилије.
Збирка задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2014/2015. годину

 

25. Прочитај следећу реченицу из Госпође министарке, па потом одговори на питање.
ВАСА: […] Алал јој вера, Живки, рекô сам мојој Кати.
Уместо књижевног (стандардног) облика радног глаголског придева рекао у тексту се налази облик рекô. Које две гласовне промене су се извршиле у облику рекô?

 

РЕШЕЊА

1. Драми/драма/ драмском (књижевном) роду / драмском песништву / драмској поезији
2. епитет и метафора
3. Контраст/контраст (антитеза)
Напоменe:
Прихвата се као тачно и ако ученик одговори пуном реченицом, нпр.: Раскорак јеприказан контрастом (антитезом).
Прихвата се као тачан одговор у коме ученик напише да је описани раскорак
представљен кроз супротност.
4. г) хипербола
5. г) желео да приграби било какву добробит за себе
6. в) Владање је најбољи начин за стицање личних користи.
7. ЖИВКА (задовољно седа у фотељу).
УЈКА ВАСА (долази споља): Добар дан, Живка.
ЖИВКА: О, то си ти, Васо, откуд ти?
8. Прихватљив одговор
Сваки одговор који се заснива на тумачењу текста.
На пример:
ДА, Васа је понизан, застајкује у разговору, бира речи …, непрестано моли да госпођа Живка збрине целу фамилију.
НЕ, Васа није понизан, он се лукаво улагује и недвосмислено тражи да госпођа Живка збрине фамилију.
Неприхватљив одговор
Сваки одговор који се не заснива на тумачењу текста.
На пример:
ДА, Васа је понизан јер је дошао код рођаке да тражи услугу.
НЕ, Васа није понизан, јер су Живка и Васа рођаци, па он оправдано тражи услугу.

9. Прихватљив одговор
Прихвата се сваки одговор заснован на тексту у коме је наведен аргумент у прилог изабраном одговору.
На пример:
Да, Васа гледа само свој интерес. Могући аргументи: Васа каже да министар треба да води рачуна најпре о интересима своје фамилије (а он је Живкин ујак), па тек онда државе. Са Живком се свађао док није била министарка, а сада, када је министарка, одмах је посетио.
Не, Васа не гледа само свој интерес. Могући аргументи: Васа води рачуна о интересима своје фамилије и заузима се за њих код Живке.
Неприхватљив одговор
Не прихватају се одговори у којима се не наводи аргумент у прилог изабраном
одговору, већ се наводе уопштени одговори.
На пример: Васа гледа само свој интерес јер је себичан. Или: Васа не гледа само свој интерес јер је племенит.
10. 1.
Прихватљив одговор
Прихвата се сваки одговор у коме се указује на Васину намеру да, користећи Живкину позицију у друштву, оствари корист (за себе и фамилију).
На пример: Васина основна намера је да оствари корист тако што ће злоупотребити Живкину друштвену позицију.
Неприхватљив одговор
Сваки одговор који се не заснива на тумачењу текста, већ на произвољним и
површним закључцима.
На пример: Васина намера је да се Живка зближи са члановима своје фамилије.
2.
Прихватљив одговор

р
Прихватају се образложења која су заснована на тумачењу текста и позивању на текст.На пример: Васина користољубивост се запажа у предлозима и саветима које даје Живки. Говори јој да сада, када је министарка, треба да помогне фамилији. Каже да прво треба да подмири фамилију, па онда државу. Сазнајемо да је Васа прешао и преко Живкине увреде, само да би добио нешто од ње, пошто је постала министарка.
Неприхватљив одговор
Сваки одговор који не представља позивање на текст и који износи произвољна или
нетачна образложења.
На пример: Васина користољубивост се запажа у томе што покушава да код Живке изазове грижу савести (пошто га је раније вређала). Покушава да јој изнуди новац  тиме што јој каже како су га позвали да и сутра дође у кафану.
11. в) наглашава се да то што фамилија зна о Живки може да буде по њу опасније од онога што ће о њој можда писати новине

12. Прихватљив одговор
Сваки одговор који упућује на истицање наглог преокрета госпође министарке на
друштвеној лествици.
На пример: Метафоре сликовито приказују како је госпођа Живка од обичне грађанке постала министарка.
Неприхватљив одговор
Сваки одговор који не садржи пренос/поређење по сличности друштвеног положаја са (физичком) променом места (већ се нпр. реч одскочила тумачи у дословном смислу).
На пример: Госпођа Живка је одскочила када је чула да је постала министарка.
13. Сваки министар своју фамилију
14. Да их примиш да ти сваки каже своју жељу и да видимо шта може да се учини.
15. Ја га не познајем, али он каже да нам је род.
16. в) постати охол, горд, узохолити се
18. а) рећи лаж о некоме
19. Васо, шта ти хоћеш сад са тим списком?

списком заједничка(именица)
мушки(род,  једнина , инструментал
Живка властита(именица)  женски (род)   једнина  вокатив
фамилију заједничка(именица)женски (род) једнина акузатив

20.
искупићу -футур (први)
обећај -императив
знаш- презент
поздрави -императив
21.

је рекла перфекат треће/3. једнина женски
ниси била перфекат друго/2. једнина женски
уверавам презент прво/1. једнина /
не би казала потенцијал треће/3. једнина женски

22.

2. Ја га не познајем, али он каже да нам је род.

3. Ама, је л’ смо то род откако сам министарка, или је и раније био?

1.Никад га раније нисам чуо ни видео.

1. саставни однос    2. супротни однос     3. раставни однос

23. а) изрична
24. б) Васа изгубио наду да ће неки члан фамилије постати успешан
25. 1. асимилација самогласника
2. сажимање самогласника

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s