Подела гласова,гласовне промене-вежбање

 

 1) Фонетика 1

 

 1. Подвуците вокале у следећој реченици: Лука је посекао прст, па је отишао кући.

 

 1. Подвуците сонанте у следећој реченици: Лишће младе брезе трепери на ветру.

 

 1. Подвуците праве(шумне) сугласнике у следећој реченици: Ала је леп овај свет.

 

 1. Подвуците зубне гласове у следећој реченици: Зорица и Сале су другари из школе.

 

 1. Подвуците безвучне гласове у следећој реченици: Бака прави колаче гладној деци.

 

 1. Подвуците струјне гласове у реченици: Шансе за успех у финалу су нам велике.

 

 1. Подвуците предњонепчане гласове у реченици: Њу нећемо чекати у понедељак пред школу, јер Ђоле, Ниџа и ја стално каснимо због ње.

 

 1. Подвуците задњонепчане гласове: Књига је хваљена у свим часописима.

 

 1. 9. Које су гласовне промене извршене у следећим речима:

лудаци________________________________ гусака____________________________

пришла_______________________________ бешњи___________________________

ловца________________________________  отпаци___________________________

истовар_______________________________ певца____________________________

могао_________________________________ корење___________________________

дечаци________________________________ свезака___________________________

отперјати______________________________ оваца____________________________

стигао_________________________________ прстење_________________________

гвожђе________________________________ будаци___________________________

отпевати_______________________________ новца___________________________

могао_________________________________  знамење_________________________

грожђе________________________________ чудаци___________________________

печем __________________________________ играоница _________________________

петаци__________________________________ орлови____________________________

беспотребно _______________________________________________________________

мисли________________________________ живци____________________________

писао_________________________________ владање__________________________

мудраци_______________________________ распитати се _____________________

потпетица__________________________ искључење___________________________

могао________________________________ фудбал____________________________

гушће________________________________ лудаци___________________________

бешчашће_____________________________ ливци____________________________

мисао_________________________________ чување__________________________

безуб______________________________ раскокодакати се _____________________

 

 1. Од којих гласовних промена се одступа у следећим речима:

фудбал ____________________________ драгстор _____________________________

лонгплеј ___________________________ тачки ________________________________

(у) Казабланки ______________________ Милкица _____________________________

чудовиштан ________________________ најјачи _______________________________

 

2) Фонетика 2

 • Напишите које су две гласовне промене извршене у подвученој речи у следећој реченици:

Цела варош је била узбуђена том вешћу.

 

 • Напишите компаративе од придева мудар, ведар и паметан, као и назив гласовне промене која је у тим компаративним облицима извршена:

мудар

ведар

паметан

 

 • Подвуците речи које садрже непостојано а: мисао, јунак, стрелац, рибњак.

 

 • Примери глађу, камење, изграђивати илуструју:

а) једначење сугласника по месту творбе

б) јотовање

в) палатализацију

 

 • Од именице сладолед изведите другу именицу наставком –џија. Коју гласовну промену запажате?

 

 • Подвуците пример у којем су изврђене обе гласовне промене – једначење сугласника по звучности и једначење сугласника по месту творбе:

дршка, чежња, обрашчић

 

 • Глаголи скочити, тражити, праштати илуструју једну гласовну промену. То је:

а) палатализација

б) сибиларизација

в) једначење сугласника по звучности

 

 • Како се зове гласовна промена извршена у речима оделити и одавно?

 

 • У речи дашчица препознају се две гласовне промене. То су:

 

 • У речима седло, копље, једро непстојано а јавља се само у једном падежу, а то је

 

 • Примери типа баки, значки, Милки и сл. илуструју одступање од:

а) палатализације

б) сибиларизације

в) јотовања

 

 • Подвуците правилно написане речи: слушаоцу, ранораниоц, посетиоц, мислиоца.

 

 • У извођењу присвојних придева телећи и крављи извршена је гласовна промена

 

 • Подвуците речи у којима при писању не долази до једначења сугласника по звучности: лешкарити, одскакутати, збацити, постдипломски, градски.

 

 • У реченици Сада више није било никога преда мном подвуците речи које имају покретно а.

 

 • Облици императива сеци, помози и сл. илуструју:

а) сибиларизацију

б) палатализацију

в) јотовање

 

 • Напишите правилно речи које су неправилно написане:

масан, тужиоштво, црноока, поддијалекат

 

 • Које су две гласовне промене извршене у речи исправљати?

 

 • Подвуците пример који илуструје једначење сугласника по звучности:

подмирити, подржати, подговорити, поткрепити.

 

 • Напишите како гласе облици женског рода придева тежак и редак. Које су гласовне промене извршене у тим облицима?

 

 • У следећој реченици подвуците речи у чијој промени или творби запажате алтернацију л у о:

Често размишљам о смислу силних сеоба које су део наше историје.

 

 • У следећој реченици подвуците речи у чијој промени запажате непостојано а:

Ни из додатака није могао разазнати шта је на крају било са јунаком.

 

 • Примери разљутити и изњихати илуструју одступање од:

а) једначења сугласника по звучности

б) једначења сугласника по месту творбе

в) јотовања

г) палатализације

 

 • У следећој реченици подвуците примере у којима запажате палатализацију:

Ако потражите трагове страшног вука, можете изаћи из прашуме.

 

 • Напишите које су две гласовне промене извршене у речи нежна.
 • Подвуците примере са непостојаним а: разабрати, сада, кад, ка, једнога.

 

 • Које су три гласовне промене извршене у радном глаголском придеву глагола рашчупатирашчупао?

 

 • У следећој реченици подвуците примере у којима је извршено јотовање:

У новом украшеном посуђу нашли су се свакојаки усољени рибљи специјалитети.

 

 • У следећој реченици подвуците речи у којима запажате губљење сугласника:

Изврсна руска балерина најављена је у овогодишњем протестном програму.

 

 • У следећој реченици подвуците примере у којима је извршена палатализација:

У старој кући угледао је неколико исечених мајчиних књижевних листова.

 

 • У следећој реченици уочите примере у којима је извршено једначење сугласника по звучности:

Лешкарио је у ретком мушком капуту истрајан у намери да не устане до јутра.

 

 • Подвуците глаголе у којима запажате превој вокала:

перем, зовем, разумем, берем, узмем

 

 • Напишите које се гласовне промене јављају у деклинацији именице мисао.

 

 • У следећој реченици уочите примере у којима је извршено једначење по звучности:

Е, мој друшкане, свагда су се здруживали људи са истим начелима.

 

 • У следећој реченици подвуците примере у којима је извршено јотовање:

Ношено јаким ветром, свуда около летело је суво и изломљено пруће.

 

 • У следећој реченици подвуците речи у којима запажате једначење сугласника по месту изговора.

Милош Ђурђевић, пишчев рођак, најавио се ове недеље у нашим крајевима.

 

 • Напишите које су гласовне промене извршене у следећим речима:

а понижавати

б болешљив

в рочиште

 

 • У следећој реченици подвуците речи у којима запажате палатализацију:

Небо је јутрос било мрачно и облачно, без дашка ветра, као пред кишу.

 

 • У следећој реченици подвуците речи у којима запажате јотовање:

Наш прослављени писац рођен је близу града о којем пишемо чланак.

 

 • У следећој реченици подвуците речи у чијој деклинацији запажате непостојано а:

У војном музеју изложена су седла и копља из ранијих битака.

 

 • Које су гласовне промене заступљене у примерима:

а испросити

б) зелембаћ

в) сечем

г) љући

д) подношљив

ђ) прехрамбени

е) дршка

ж) пеци

 

 • Подвуците правилно написане речи:

диета, диафилм, социјологија, каиш, брујим, белгиски, радио

 

 • Подвуците погрешно написане речи:

бурегџија, бекство, истрчати, потшишати, воћство, врапчић

 

 • Које су две гласовне промене извршене у глаголу рашчупати?

 

 • Подвуците погрешно написане речи:

бегство, сведоџба, подхранити, предшколски, разљутити се, насљедник, прехранбени, једампут

 

 • Које су гласовне промене извршене у речима:

а) очи

б) рођен

в) прашина

г) сломљен

 

 • Које су гласовне промене извршене у речи инаџија?

 

 • Које су гласовне промене извршене у речи со?

 

 • Које се гласовне алтернације запажају у речима:

а) исказати

б) изношен

в) ношња

 

50)  Које су гласовне промене извршене у женском роду радног глаголског придева глагола расти – расла?

 

51) Подвуците неправилно написане речи:

дијамант, алуминијум, кијоск, кајиш, атеиста, судијски

 

52)  Које су гласовне промене извршене у примерима:

а) пишем

                    б) мећем

                    в) говеђи

                    г) грубљи

                    д) сољу

 

53)  Које су три гласовне промене извршене у глаголу ишарати?

 

 

3) Фонетика 3

 

1) Напишите звучне предњонепчане сугласнике__________________________

 

2) Заокружите безвучне  сугласнике у стиховима:

Прође момче црна ока,

На коњићу лака скока, ој, …

 

3) Набројте све сонанте српског језика:

 

4) Подвуците речи у којима  је сонант р носилац слога:

ПРЕЦРТАВАТИ,РАСТРГНУТИ,ПРЕРАСТАТИ,ИСПРЕТУРАТИ

 

5) Издвојте сугласнике који по месту изговора не спадају у следећу групу:

ђ, ћ, ц, љ, њ, ј, л, ж, ш, џ, ч

 

6) Подвуците правилно написане речи:

   диета, диафилм, социјологија, каиш, брујим, белгиски, радио

 

7) Подвуците зубне сугласнике у реченици:

   Цео зид се труни.

 

8) Наведите уснено-зубне сугласнике

 

9) Подвуците сугласнике који по месту творбе не припадају датој групи:

г, к, т, ђ, х

 

10) Набројте све сонанте у нашем језику:

 

11) Издвојте алвеоларне сонанте у реченици:

     Драган воли да јаше коња.

 

12) Набројте све звучне консонанте у српском језику:

 

13) Подвуци речи у којима је сонант р носилац слога:

     претрчати, претражити, затровати, затрпати

 

14) Набројте вокале

15) Напишите безвучне зубне сугласнике:

 

16)У следећем низу гласова подвуците звучне гласове:

б, т, к, ш, џ, п, г

 

17) У речи шаховски подвуците безвучне задњонепчане самогланике

 

18) У следећем низу подвуците уснене гласове:

м, в, н, л, р, њ, љ, ј

 

19) Набројте предњонепчане сонанте:

 

20) У речи мрављи подвуците уснено-зубни сонант.

 

21) Заокружите слово испред оне групе која има исто место изговора:

а) п, т, к

б) ј, љ, њ

в) м, н, њ

 

22) У следећем низу предњонепчаних гласова заокружите безвучне:

џ, ч, ђ, њ, ћ, љ, ј, ж, ш

 

23) Наведите средњи вокал предњег реда:

 

24) У следећој групи заокружите глас који не припада тој групи:

б, ф, м, н, п, в

 

25) Подвуците глас који не припада следећој групи:

ф, т, с, ш, х

 

26) Подвуците глас који не припада наведеној групи:

з, т, ц, ф, д, с

 

27) Подвуците глас који не припада наведеној групи:

и, в, л, д, а, љ, г, џ, ч

 

28) Подвуците речи у којима запажате јотовање

     сласт, предност, увршћен, бицикл, вредност

 

29) У следећем тексту подвуци сонанте: Кључ сам му украла једанпут кад је свирао у онај његов грамофон.

 

30) Из реченице Испод те спокојне сигурности ипак је осећао како га бешумно нагриза сумња издвој (не понављајући исте гласове):

                а) уснене: __________________________________________________

б) безвучне: ________________________________________________

 

31) Подвуците речи у којима се јавља слоготворно л:

     монокл, тлачити, Влтава, талк

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s